طراحی مدل ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی با کشور عراق و سوریه

 

کشور عراق به عنوان همسایه ه­ای دارای بیشترین مرز خاکی با جمهوری اسلامی، پیوندهای تاریخی، مذهبی و مردمی بسیار زیاد، از اهمیت ویژه تری در میان کشورهای اسلامی برخوردار است. این مساله باعث شده است که روابط دو کشور فراتر از دو همسایه باشد و پیشرفت و سعادت هر یک از دو ملت، پیشرفت و سعادت دیگری قلمداد شود. اگرچه روابط جمهوری اسلامی با دولت عراق در سال­های پس از سقوط نظام بعثی همواره مثبت ارزیابی شده، اما مساله مردم و توجه به آن در عین تلاش های قابل تحسین، وزن لازم را نداشته که در توصیف و آسیب شناسی وضع موجود عدم توجه کافی به آن در عرصه های مختلف قابل مشاهده است. اهمیت این نکته از این جهت بیشتر می­گردد که بدانیم مردم عراق(و علی الخصوص منطقه شیعی آن) سرمایه اصلی جمهوری اسلامی در عراق هستند و توجه به این پارامتر در مسائل مختلف بصورت جدی اثر گذار است. پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی(ره)، با توجه به از دست دادن مهره اصلی انقلاب در عراق نیاز به بازآرایی سیاست ها و راهبردهای نظام در عرصه عراق بیش از پیش مشاهده می شود. این مساله را باید در کنار این نکته قرار داد که متاسفانه در سالهای اخیر فضاسازی زیادی علیه جمهوری اسلامی در عراق صورت گرفته به گونه ای که طبق یک نظر سنجی معتبر عربی کشوری که بالاترین درصد تهدیدانگاری نسبت به جمهوری اسلامی در آن وجود دارد عراق است.
علاوه بر عراق در محیط محور مقاومت راهبردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر نیز حائز اهمیت است. شاید سوریه از این جهت حائز اهمیت فزونتری است. موفقیت در عرصه میدان به برکت خون مجاهدین و شهداء باید در عرصه های دیگر نیز امتداد یابد. باید پرسید که نقشه نظام در آینده سوریه در عرصه اقتصادی ، اجتماعی و یا فرهنگی چیست؟

جزئیات میز جهان اسلام

دبیر میز:

شماره تماس:
025-32933580

اساتید راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

اساتید ارزیاب

ارزیاب

ارزیاب

ارزیاب

ارزیاب

گروه ها

گروه اول

2121
2121
2121
2121
2121

گروه چهارم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه سوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه دوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه پنجم

2121
2121
2121
2121
2121
خانهثبت نام رویدادسوالات متداولتماس با ما