طراحی سازکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی

 

بر اساس آمارهای اعلامی، درصد قابل توجهی از مالکیت‌های اموال غیرمنقول در کشور، به موجب اسناد رسمی شناسایی نشده است. انتقال این نوع مالکیت نیز به ناچار به صورت عادی و بدون نظارت حکومت انجام می‌گیرد. فقدان نظارت حکومت بر این نقل و انتقالات علاوه بر بروز آسیب‌هایی چون معاملات معارض، زمین‌خواری و افزایش دعاوی قوه قضائیه، موجب راکدتر شدن فضای کسب و کار به دلیل تزلزل حقوق مالکیت شده است. وجود این مسئله در حالی است که در چند سال اخیر طیف وسیعی از نخبگان بر این امر اجماع دارند که تغییر رویکرد در این مسئله ضروری است اما تلاش‌های مکرر مجلس برای تغییر قانون و مشروط کردن انتقال مالکیت به ثبت رسمی با مخالفت شورای نگهبان به دلیل چالش فقهی مواجه شده است.

 

جزئیات میز فقه و حقوق

دبیر میز:
مجتبی گوهری

شماره تماس:
09360676170

اساتید راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

اساتید ارزیاب

احمدعلی یوسفی

سیدحسین میرمعزی

مهدی رجایی‌نیا

حسین صمصامی

گروه ها

گروه اول

2121
2121
2121
2121
2121

گروه چهارم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه سوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه دوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه پنجم

2121
2121
2121
2121
2121
خانهثبت نام رویدادسوالات متداولتماس با ما